Missie, complimenten en klachten

Vindplaats

Bovenverwachting Uitvaarten is een vindplaats voor zelfstandige uitvaartbegeleiders, niet meer en niet minder.

Meerwaarde

We geloven in de meerwaarde van zelfstandige uitvaartbegeleiders. U krijgt meer aandacht, tijd en flexibiliteit.

Doel

We willen mensen die de voorkeur hebben voor een zelfstandige uitvaartbegeleider tegemoet komen door ons gezamenlijk op 1 site te presenteren per provincie.

Keuzemogelijkheden

We streven naar een rijk aanbod aan keuzemogelijkheden voor iedereen die een zelfstandige uitvaartbegeleider zoekt. Echter, uitvaartbegeleiders zijn onafhankelijk en vrij om zich al dan niet aan te sluiten. Uitvaartbegeleiders zijn ook vrij in werkwijze, stijl, sfeer, taal en tarief, ze hoeven geen bekenden of samenwerkingspartners van elkaar te zijn, ze vertrouwen erop dat u kiest wie er het beste bij u past.

Kwaliteit en klachten

We streven naar hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening en grote tevredenheid van onze opdrachtgevers. U kunt ons informeren over de door u ervaren kwaliteit van de dienstverlening of over uw klachten daarover. Dat kan via het contactformulier.

Claims

Het is niet mogelijk om claims in te dienen bij Bovenverwachting Uitvaarten als u teleurgesteld bent of als er volgens u fouten zijn gemaakt door een aangesloten uitvaartbegeleider. U bent een overeenkomst aangegaan met een aangesloten uitvaartbegeleider en u dient zich dan ook tot diegene te wenden. Bovenverwachting Uitvaarten is niet verantwoordelijk voor het functioneren van aangesloten uitvaartbegeleiders, die onafhankelijk zijn. Wel kunt u uw ervaring desgewenst aan ons kenbaar maken via het contactformulier.

Sancties

Wij zullen over uw klachten in contact treden met de betreffende uitvaarbegeleider. We streven naar kwaliteit en bereidheid om klachten op te lossen op een manier waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. We behouden ons het recht voor om de betreffende uitvaartbegeleider te waarschuwen en/of uit te sluiten van lidmaatschap.

Vind een uitvaartbegeleider in...

Aandacht, tijd en flexibiliteit voor afscheid op eigen wijze